สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีรายการโทรทัศน์ เป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านหนองหมู
นางวัฒนา วิไชย
โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว
คลังสื่อการเรียนรู้ที่ทุกคนร่วมสร้างได้
- การเรียงคำเข้าประโยค
- การสร้างคำ
- นิทานก็มี
- คำที่มีความหมายคล้านกัน
- คำไทยแท้ และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อิ่นๆ
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณะครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ช่วยกันสื่อการเรียน การสอนมากมาย ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทันที มีข้อสอบวัดผลปลายภาคให้ลองทำด้วย
คลังสื่อการศึกษา
- สระ
- เขียนแต่งประโยค
- อิ่นๆ
ThaiGoodView.com
คลังความรู้อีกเว็บครับ หนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยสำหรับ ป.1 ด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
- การเรียนรู้ออนไลน์มาตราตัวสะกดต่างแม่
- คำพ้อง
- สุภาษิต

โรงเรียนกันทรารมณ์
- มี E-Book วิชาต่างๆให้ศึกษามากมาย